Konference o měření v Brně

Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno


XXV. Mezinárodní konferenci o měření

dne   16. května 2017   (úterý)

          Velký sál Břetislava Bakaly, Bílý dům

          Žerotínovo náměstí 6, 602 00  Brno

       

 

Cílem mezinárodní konference je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V  doprovodném programu mezinárodní konference budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností  na elektrických zařízeních.

 

Program

  8.00 –   8.50                        prezence

  8.50 –   9.00                        zahájení

  9.00 – 11.30                         I. blok přednášek

11.30 – 12.00                         polední přestávka

12.00 – 14.45                         II. blok přednášek

14.45 – 15.00                         závěr

 

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH

(Poplatek zahrnuje studijní materiál).

 

Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.

(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete  nejpozději do

                                     12. května 2017

 na adresu : 

                        Moravský svaz elektrotechniků,

                         Geislerova 3,   615 00 Brno.

Souřadnice: N 49º11.572´ E016º38.077´

----------------------------------------------------------------------------------

 

Způsob platby a)   převodním příkazem na účet 109241641/0100

 variabilní symbol  170516   pro Brno

                                                                                      b)   v hotovosti při prezenci

 

Přednášky

Nové technické normy vydané v období prosinec 2016 až květen 2017

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Výrobní program Brněnské Drutěvy, v. d.

Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy výrobního družstva

 

Nová ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Revize

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Nová ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Bezpečnost - odpojování  a spínání

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Poznatky z revizí el. instalací na Slovensku z pohledu soudního znalce

Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce,

LIGHTNING - služby elektro Trenčín

 

Pracovat s KNX systémovou instalací je stále jednodušší

Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

 

Nová ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování

Oddíl 537: Odpojování a spínání

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu dle ČSN EN 60974-4 ed. 3

Ing. Leoš Koupý,  ILLKO, s.r.o.

 

Odpovědnost za škodu - občanskoprávní a trestněprávní pohled

Mgr. František Štourač, Advokátní kancelář Štourač & Benešová

 

Elektrická zařízení ve zvláštních podmínkách

Ing. Ján Vaxmonský, poradce prezidenta Moravského svazu elektrotechniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program 

- výstavka měřicích přístrojů,  nových materiálů a technologií firem:

  GMC-I Messtechnik GmbH,  ILLKO, s. r. o., 

  IRIS  ELEKTRO, s. r. o.,  KAMAT spol. s r. o.,

  LTC elektro s. r. o., GMC–měřicí technika, s. r. o.,

  MSE CZ s. r. o., APOS Blansko (přístroje firmy LUMEL & SONEL),

  Brněnská Drutěva, v. d. , distribuce časopisu ELEKTRO a dalších

 

       Prodej

-  technických norem (řady 33 2000  včetně změn, nových norem a dalších)

  • příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
  • příruček pro školení revizních techniků

-  knižnice IN-EL, spol. s r. o.

-  knižnice IRIS

-  měřicích přístrojů domácích  i  zahraničních výrobců

 

   Součástí programu je poradenská činnost  odborníků vystavujících firem.

 

    Na závěr aktivů slosování cen  (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika).

 

Hlavní cenou v tombole  je  měřicí  přístroj,  který věnovala firma

GMC-I Messtechnik GmbH SRN

 

 

Cena celkem: Kč (včetně DPH 21%)

  • Výběr termínu

    Termín, cena
  • Dokončení

    Objednávkový formulář
Termín konference o měření v Brně
22. 5. 2018
22. 5. 2018člen MSE -100 Kč
 
Objednávkové údaje
Jméno
Příjmení
Titul
Číslo OP
Členské číslo MSE/ESČ
Bydliště
Firma
Adresa
DIČ
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail