Činnost MSE CZ s.r.o.

Firma MSE, Elektrotechnika Brno, s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku své existence se zabývá činnostmi souvisejícími zejména se silnoproudou elektrotechnikou a to jak jejími dodávkami a instalací, tak i revizemi stávajícího zařízení a proškolováním vyhlášek. V roce 2001 byla firma přejmenována na MSE CZ s.r.o. Od svého založení přišla firma do styku s mnoha podnikatelskými subjekty i státními institucemi, přes které je možno dotazovat se na reference.

MSE CZ s.r.o. provádí na celém území České Republiky tyto služby:

 • Provedení nových i rekonstruovaných elektroinstalací (na klíč) včetně dokumentace skutečného provedení.
 • Řízení a kontrola energetických provozů, dálková měření odběrů elektrické energie a registrace jednotlivých kontrolních bodů pomocí počítače.
 • V souladu s ustanovením normy ČSN 33 1500 výchozí a periodické revize elektrických zařízení budov, strojů bez omezení napětí, včetně odstranění zjištěných závad a nedostatků.
 • Vypracování plánů preventivních prohlídek, revizí a oprav elektrických rařízení.
 • Zakreslení stávajícího stavu elektrických instalací, zařízení a jejich příslušenství pomocí pracoviště vybaveného programem AutoCad a plotrem pro formáty výkresů do A0.
 • Provádění pravidelných kontrol a revizí ručního a přenosného nářadí třídy I., II. a III. Zavedení dokumentace v souladu s ustanovením norem ČSN.
 • Montáže a repase kompenzačních rozváděčů včetně demontáže a likvidace "Delorových kondenzátorových jednotek.
 • Navrhování a realizace světelných systémů interiérů a exteriérů včetně měření a vypracování protokolu.
 • Zpracování soudně-znaleckých posudků na elektrozařízení, přístroje a výrobky elektrotechniky v průmyslu i občanské vybavenosti.
 • Návrh a realizace kompenzačních systémů včetně rekonstrukcí.
 • Poradenská služba v oblasti automatizace a řízení.
 • Výroba a montáž rozváděčů.
 • Měření a regulace (odběr el. energie, teplota, hmotnost, tlak, vytápění).
 • Sběr dat a zpracování dat lokálních automatů nadřízeným počítačem.
 • Vizualizace technologických procesů na PC.
 • Řízení jednoúčelových strojů a zařízení.
 • Vývoj elektronických zařízení na zakázku.
 • Tvorba programového vybavení pro PC.
 • Školení elektrotechniků dle platné výhlášky č. 50/1978 Sb. a prodej studijních materiálů (norem, školicích textů a speciálních příruček řešících problematiku elektrotechniky) a poradenská činnost.
 • Dodávky měřicích přístrojů pro kontrolu a diagnostiku v elektrotechnice.
 • Řízení jednoúčelových strojů a zařízení včetně montáže frekvenčních měřičů.
 • Vytváření jednoúčelových strojů a zařízení včetně dodávek hardwaru.
 • Revize nářadí podle norem 33 1500, 33 1600, 33 2000.6.
 • V rámci velkoobchodního prodeje dodávky elektromateriálu.
 • Pronájem vybaveného sálu MSE pro až 35 osob, možný i pronájem konferenční techniky, více informací sekretariat@msebrno.cz