Reference

Aktuálně spolupracujeme s:

BVV Revize el. zařízení nn, rozvaděče nn
Česká spořitelna Rekonstrukce osvětlení, revize
ČKD Praha Dodávky měřicích souborů
ČZ Strakonice Rekonstrukce el. zařízení prac. strojů
Institut technické inspekce Školení elektrotechniků
Interkontinentál Praha Revize vn
Jihomoravská energetika Revize rozvoden nn/vn
Keramické závody Znojmo Revize nn/vn, odstraňování závad
Kotva, a.s. Rekonstrukce osvětlení, kompletní rekonstrukce nn rozvodů a napájení, kogenerační jednotky, měření a regulace
Metal progres Výroba pracovních strojů
Museum města Brna Prozatímní osvětlení, revize el. rozvodů
Obnova Brno Revize rozvoden, opravy el. zařízení
Ozvučení a osvětlování
Policie České Republiky Měřicí pracoviště, vysílací věže
Stavební bytové družstvo Družba Revize elektrorozvodů, 600 objektů hromosvody, opravy
TON Revize trafostanice vn
Velvyslanectví Rakouské republiky Revize, odstraňování závad el. rozvodů
Vertex Litomyšl Výrobní linka, osvětlení, regulace a měření
VUT Brno Revize, odstraňování závad nn/vn
ZZN Jihlava     Revize elektrorozvodů a trafostanic nn/vn