Konference KART 2019 v Brně

Kongresové centrum, Výstaviště 1, 603 00  Brno


46. KART Brno

          12. listopadu 2019 (úterý)

          Sál "B" ve II. patře Kongresového centra, areál BVV, Výstaviště 1, 603 00  Brno

          POZOR! - změna místa konání 

Cílem aktivu je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V  doprovodném programu aktivu budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností  na elektrických zařízeních.

 

Program

  8.00 –   8.50                        prezence

  8.50 –   9.00                         zahájení

  9.00 – 11.30                        I. blok přednášek

11.30 – 12.00                        polední přestávka

12.00 – 14.45                         II. blok přednášek

14.45 – 15.00                         závěr

 

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH

(Poplatek zahrnuje studijní materiál).

 

Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.

(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete  nejpozději do

                                     8. listopadu 2019

 na adresu : 

                        Moravský svaz elektrotechniků,

                         Geislerova 3,   615 00 Brno.

Souřadnice: N 49º11.572´ E016º38.077´

----------------------------------------------------------------------------------

 

Způsob platby a)   převodním příkazem na účet 109241641/0100

                                variabilní symbol  191112   pro Brno

                                                          

                     b)   v hotovosti při prezenci

 

Přednášky

Nové technické normy vydané v období červen až listopadu 2019

Ing. Michal Kříž,  IN–EL spol. s r.o.

 

Erich Roučka

Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy, v. d.

 

Úspory elektrické energie - trochu jinak. Úvaha

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotecniků

 

Působení vnějších vlivů - zejména z hlediska zvýšených teplot

Ing. Michal Kříž, IN-EL spol. s r. o.

 

Vnější a vnitřní ochrana před přepětím

Ing. Eva Černochová Štihelová, Technická a projekční podpora DEHN & SOHNE GmbH + Co. KG. org. složka Praha

 

Ze zápisníku soudního znalce - Smrtelné případy při úrazu elektřinou

Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

 

Elektrické spotřebiče - ochrana před nebezpečím požáru

Ing. Michal Kříž, IN-EL spol. s r. o.

 

Kvalitní a úsporná instalace = KNX

Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

 

Časté chyby elektrikářů z pohledu soudního znalce

Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

 

Kompletní seznam platných norem, nejen elektro, k 12. 11. 2019

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotecniků

 

Příkaz "B"

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotecniků

 

Doprovodný program

- výstavka měřicích přístrojů,  nových materiálů a technologií firem:

  GMC-I Messtechnik GmbH,  ILLKO, s. r. o., 

  LTC elektro s. r. o., Brněnská Drutěva, v. d.,

  GMC-měřicí technika, s. r. o., IRIS ELEKTRO, s.r.o.,

  APOS Blansko - měřicí přístroje (zastoupení firem LUMEL & SONEL),

  distribuce časopisu ELEKTRO a dalších

 

       Prodej

  • příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
  • příruček pro školení revizních techniků

-  knižnice IN-EL, spol. s r. o.

-  knižnice IRIS

-  měřicích přístrojů domácích  i  zahraničních výrobců

 

   Součástí programu je poradenská činnost  odborníků vystavujících firem.

 

    Na závěr aktivů slosování cen  (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika).

 

Hlavní cenou v tombole  je  měřicí  přístroj,  který věnovala firma GMC-I Messtechnik GmbH SRN

 

Cena celkem: Kč (včetně DPH 21%)

  • Výběr termínu

    Termín, cena
  • Dokončení

    Objednávkový formulář
Termín konference KART
9. 11. 2021
9. 11. 2021člen MSE -100 Kč
 
Objednávkové údaje
Jméno
Příjmení
Titul
Číslo OP
Členské číslo MSE/ESČ
Bydliště
Firma
Adresa
DIČ
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail