Školení a zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.

P Ř I H L Á Š K A
na školení a zkoušku odborné způsobilosti
v elektrotechnice dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Moravský svaz  elektrotechniků pořádá kurzy, které mohou být zakončeny i zkouškou odborné způsobilosti pro:

 • montáž, opravy a údržba elektrických zařízení (§ 4, § 5, §6, §7, §8, § 10  vyhl. č. 50/78Sb.)

Zkouška se skládá z testové a ústní části. Zkouška bude provedena po skončení kurzu v učebně MSE.O termínu konání kurzu budete včas informováni formou pozvánky.
Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti bude vybírán před jejím vykonáním a je stanoven vyhláškou MPSV č. 398/01 Sb.
Organizačním garantem kurzů je Moravský svaz elektrotechniků, který přijímá i jejich úhradu.

Cena celkem: Kč (včetně DPH 21%)

 • Termíny

  Vypsané termíny
 • Rozsah školení

  Paragraf 4 - 10d
 • Praxe a odborná činnost

  Odborná způsobilost
 • Typ účasti

  Nový či prodloužení
 • Dokončení

  Objednávkový formulář
Termíny školení
16.-17.1.2020Brno 1 936 Kč
27.-28.2.2020Brno 1 936 Kč
12.3.2020Brno 1 936 Kč
23.-24.4.2020 - ZRUŠENOBrno 1 936 Kč
21.-22.5.2020Brno 1 936 Kč
25.-26.6.2020Brno 1 936 Kč
17.-18.9.2020Brno 1 936 Kč
15.-16.10.2020Brno 1 936 Kč
12.-13.11.2020 - ZRUŠENOBrno 1 936 Kč
Vyberte si rozsah školení
Paragraf 4
Paragraf 5
Paragraf 5
Paragraf 6
Paragraf 6
Paragraf 7
Paragraf 7
Paragraf 8a
Paragraf 8a
Paragraf 8b
Paragraf 8b
Paragraf 10c
Paragraf 10c
Paragraf 10d
Paragraf 10d
Vzdělání
Vyučen v oboru
v roce
Ukončené odborné vzdělání
v roce
Délka praxe
Délka praxe do 1kV
Délka praxe nad 1kV
Rozsah činnosti
Rozsah činnosti
Druh elektrických zařízení
Prodloužení platnosti
Nový žadatel
Prodloužení platnosti
Evidenční číslo současného platného osvědčení
Evidenční číslo současného platného osvědčení
 
Objednávkové údaje
Jméno
Příjmení
Titul
Číslo OP
Členské číslo MSE/ESČ
Bydliště
Firma
Adresa
DIČ
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail