Program přednášek XXVII. Mezinárodní konference o měření v Brně

XXVII. Mezinárodní konference o měření

dne   20. května 2019   (pondělí)

          Kongresové centrum (II. patro), sál B+C  POZOR: změna místa konání

          aresál BVV

          Výstaviště 1, 603 00  Brno

       

 

Cílem mezinárodní konference je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V  doprovodném programu mezinárodní konference budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností  na elektrických zařízeních.

 

Program

  8.00 –   8.50                        prezence

  8.50 –   9.00                        zahájení

  9.00 – 11.30                         I. blok přednášek

11.30 – 12.00                         polední přestávka

12.00 – 14.45                         II. blok přednášek

14.45 – 15.00                         závěr

 

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH

(Poplatek zahrnuje studijní materiál).

 

Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.

(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete  nejpozději do

                                     17. května 2019

 na adresu : 

                        Moravský svaz elektrotechniků,

                         Geislerova 3,   615 00 Brno.

Souřadnice: N 49º11.572´ E016º38.077´

----------------------------------------------------------------------------------

 

Způsob platby a)   převodním příkazem na účet 109241641/0100

 variabilní symbol  190520   pro Brno

                                                                                      b)   v hotovosti při prezenci

 

Přednášky

Nové technické normy vydané v období prosinec 2018 až květen 2019

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Václav Prokop Diviš

Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy výrobního družstva

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Nedostatky při výrobě rozváděčů v současnosti z pohledu soudního znalce

Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce

LIGHTNING - služby elektro Trenčín

 

Normy pro měření a sledování stavu v elektrických instalacích

Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

 

Údržba elektrických zařízení (klasická, preventivní, prediktivní)

Břetislav Macek, člen prezidiální rady Moravského svazu elektrotechniků

 

Prozatímní elektrická zařízení na staveništích a demolicích v rozsahu platnosti ČSN 33 2000-7-704 ed. 2

Ing. Emil Doležel, člen Moravského svazu elektrotechniků

 

Jak jsou plněna očekávání uživatele KNX systémové instalace

Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

 

Jak vykonávat kontrolu a měření přepěťových ochran (SPD), jakým způsobem provádět výchozí či pravidelnou revizi VETZ opatřených SPD?

Radoslav Rieger, revizní technik EZ-E2A, technický zástupce HAKEL spol. s r. o.

 

Zpracování revizní zprávy v souladu s vyhláškou č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení a normami ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nn-Část 6: Revize

František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program 

- výstavka měřicích přístrojů,  nových materiálů a technologií firem:

  GMC-I Messtechnik GmbH,  ILLKO, s. r. o., HAKEL spol. s r. o.,

  IRIS  ELEKTRO, s. r. o.,  KAMAT spol. s r. o.,

   LTC elektro s. r. o., GMC–měřicí technika,  s. r. o.,

  MSE CZ s. r. o.,  APOS Blansko (přístroje firmy LUMEL & SONEL),

  Brněnská Drutěva, v. d. , distribuce časopisu ELEKTRO a dalších

 

       Prodej

-  technických norem (řady 33 2000  včetně změn, nových norem a dalších)

  • příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
  • příruček pro školení revizních techniků

-  knižnice IN-EL, spol. s r. o.

-  knižnice IRIS

-  měřicích přístrojů domácích  i  zahraničních výrobců

 

   Součástí programu je poradenská činnost  odborníků vystavujících firem.

 

    Na závěr aktivů slosování cen  (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika).

 

Hlavní cenou v tombole  je  měřicí  přístroj,  který věnovala firma

GMC-I Messtechnik GmbH SRN