Kurz revizních techniků

Prezence: 8.00 – 9.00, zahájení: 9.00
Místo: Moravský svaz elektrotechniků – Geislerova 3 - sál, Brno – Židenice
Odborný garant: František Štourač
Organizační garant: MSE CZ s.r.o., IČO 46981527, DIČ CZ46981527


Úhradu  poplatku za školení je nutné provést do začátku školení bankovním  převodem na číslo  účtu: 51801641/0100  nebo v hotovosti v kanceláři  MSE CZ s.r.o. Geislerova 3, 615 00 Brno-Židenice.

Úhradu poplatku za zkoušku provádí každý účastník samostatně bankovním převodem na účet Technické inspekce České republiky. Údaje pro platbu obdrží přihlášení účastníci v pozvánce ke zkoušce, kterou obdrží od TI ČR.

Kopie požadovaných dokladů je třeba dodat 4 týdny před termínem zkoušky na e-mail: sekretariat@msebrno.cz  nebo na adresu MSE CZ s.r.o. Geislerova 3, 615 00  Brno, které hromadně odesíláme na TIČR, jinak nebude žadatel připuštěn ke zkoušce.

Vzhledem k tomu, že kurz má charakter závěrečné přípravy adeptů před vykonáním zkoušky RT, předpokládá se základní znalost související legislativy a požadovaných technických norem (viz. www.ticr.cz)

 

Od dubna 2014 se provádí úhrada školení a zkoušek samostatně ve dvou platbách, tyto jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Celkový poplatek za školení a zkoušku  -  pro nové revizní techniky

 

Požadovaný rozsah zkoušky

 

Cena za školení s DPH 21%

(platba MSE CZ s.r.o.)

 

Cena za zkoušku

(platba TIČR)

 

E4/A  nebo E3/A

6500,- Kč

3600,- Kč

E4/A+B, E3/A+B nebo E4/A+E3/A

7000,- Kč

4350,- Kč

 

E2 / A

 

8500,- Kč

5100,- Kč

E4/A+B+E3/A nebo E4/A+E3/A+B

8500,- Kč

5100,- Kč

E 2 /A + B nebo E4/A+B+E3/A+B

9000,- Kč

5850,- Kč

E 1/ A

9500,- Kč

5850,- Kč

E 1/ A + B

10000,- Kč

6600,- Kč

 

Celkový poplatek za školení a zkoušku  -  přezkoušení po 5-ti letech

 

Požadovaný rozsah zkoušky

 

Cena za školení s DPH 21%

(platba MSE CZ s.r.o.)

 

Cena za zkoušku

(platba TIČR)

 

E4/A  nebo E3/A

4500,- Kč

1800,- Kč

E4/A+B, E3/A+B nebo E4/A+E3/A

5000,- Kč

2550,- Kč

 

E2 / A

 

6500,- Kč

3300,- Kč

E4/A+B+E3/A nebo E4/A+E3/A+B

6500,- Kč

3300,- Kč

E 2 /A + B nebo E4/A+B+E3/A+B

7000,- Kč

4050,- Kč

E 1/ A

7500,- Kč

4050,- Kč

E 1/ A + B

8000,- Kč

4800,- Kč

 

 

Pro vykonání zkoušky RT jsou nutné tyto doklady:

OSVČ předloží vydané  OPRÁVNĚNÍ  organizací státního odborného dozoru.

Upozornění:
Pokud nebudou předloženy všechny požadované doklady do stanoveného termínu a uhrazen příslušný poplatek, nemůže být žadatel připuštěn  ke zkoušce!  
Zkouška se skládá z testové a ústní části.

Program:

1. den
9.00 - 11.00 Legislativa
11.00 - 12.00 ČSN 61140
12.00 - 13.00 Přestávka
13.00 - 17.00 Principy ochrany před úrazem el. proudem, UPS

2. den
9.00 - 12.00 Pracovní stroje (ČSN EN 60204-1 ed. 3) a rozváděče (ČSN EN 61439)
12.00 - 13.00 Přestávka
13.00 - 17.00 Hromosvody dle ČSN EN 62305

3. den
9.00 - 10.00 Obecné požadavkyna elektrická zařízení
10.00 - 12.00 Revize ve zvláštních případech, DA, koupelny, bazény
12.00 - 13.00 Přestávka
13.00 - 16.00 Náležitosti rev. zprávy, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2
16.00 - 17.00 Dotazy, diskuse

4. den (zkouška se uskuteční v sídle TI ČR pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00  Brno)
7.30 kontrola dokladů (OP)
8.00 – 10.40 vypracování testů
11.00 – 17.00 ústní zkoušky

PROGRAM  je  nezávazný.


Organizačním garantem je za Moravský svaz elektrotechniků p. Štourač František mob. 602 520 975


Ubytování je možné v těsné blízkosti místa konání kurzu, je nutno předem zajistit prostřednictvím sekretariátu Moravského svazu elektrotechniků. ( cca 633,- Kč / noc)
Úhrada ubytování není zahrnuta do celkové ceny kurzu.

Cena celkem: Kč (včetně DPH 21%)

 • Termíny

  Vypsané termíny
 • Rozsah školení

  E1 - E4
 • Praxe a odborná činnost

  Odborná způsobilost
 • Typ účasti

  Nový či prodloužení
 • Dokončení

  Objednávkový formulář
Termíny školení
18.-21.1. 2021
15.-18.3. 2021
24.-27.5.2021
20.-23.9.2021
22.-25.11.2021

V případě rozšíření o jednu či více skupin nás kontaktujte pro stanovení ceny za zkoušku.

Vyberte si rozsah školení
E4/A nebo E3/A6 500 Kč
E4/A+B, E3/A+B nebo E4/A+E3/A7 000 Kč
E2/A8 500 Kč
E4/A+B+E3/A nebo E4/A+E3/A+B8 500 Kč
E2/A+B nebo E4/A+B+E3/A+B9 000 Kč
E1/A9 500 Kč
E1/A+B10 000 Kč
Vzdělání
Vyučen v oboru
v roce
Ukončené odborné vzdělání
v roce
Délka praxe
Délka praxe do 1kV
Délka praxe nad 1kV
Rozsah činnosti
Rozsah činnosti
Druh elektrických zařízení
Prodloužení platnosti
Nový žadatel
Přezkoušení po 5-ti letech-2 000 Kč
 
Objednávkové údaje
Jméno
Příjmení
Titul
Číslo OP
Členské číslo MSE/ESČ
Bydliště
Firma
Adresa
DIČ
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail